Zorgboerderij

Werken en leven in het groen,
kan wonderen doen!

Zorgboerderij

Sedert 2012 is ons bedrijf het engagement aangegaan om niet alleen zorg te dragen voor de planten binnen het bedrijf, maar ook om te zorgen voor kwetsbaardere personen in de maatschappij en zo werd het een “zorgboerderij”. Kwetsbaardere personen kunnen mensen zijn met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, mensen met een psychiatrisch probleem, jongeren uit de bijzondere jeugdzorg, jongeren die schoolmoe zijn, (ex)verslaafden, dementerende ouderen, asielzoekers, kansarmen, langdurig werklozen, tienermoeders... 

Op het bedrijf kunnen deze mensen meehelpen op het bedrijf en ervaren zij dingen die zij in het normale zorgtraject niet beleven, zo onder andere: de rust die het groen uitstraalt, de zorg voor een plant, zinvolle daginvulling en daaraan gekoppeld voldoening, vast ritme en duidelijke structuur in hun leven, andere omgeving: weg van instelling, school … weg van de zorgen.

Steunpunt Groene Zorg

Steunpunt Groene Zorg zorgt ervoor dat kwetsbaren in contact gebracht worden met een zorgboerderij in hun omgeving. Deze instantie is de onmisbare schakel in het zorgproject en heeft al voor veel geslaagde zorgprojecten gezorgd. Zo zijn er in het verleden al verscheidene personen te gast geweest op ons bedrijf, allen met een andere zorgvraag. Sommige zijn slechts enkele weken langsgekomen terwijl anderen al meer dan 5 jaar kind ten huize zijn in ’t plantenparadijs. Niet alleen de zorgvrager heeft baat bij het bezoek aan het bedrijf maar ook voor ons als zorgboer is dat meer dan een verrijking. Naast de hulp, het gezelschap, het plezier … ervaar je als zorgboer steeds weer de dankbaarheid van deze kwetsbaardere personen in de maatschappij, iets wat onbetaalbaar is en voor voldoening zorgt.